لینک های دسترسی

Breaking News

چنگيراي موگابي را متهم ميکند که براي جنگ عليۀ مردم زمبابوي آمادگي ميگيرد.


مورگن چنگيراي، رهبر مخالفين حکومت زمبابوي، رابرت موگابي، رئيس جمهور آن کشور را متهم ميسازد که در کوشش جهت حفظ قدرت، براي جنگ عليۀ مردم زمبابوي، آمادگي ميگيرد.

آقاي چنگيراي که ميگويد در انتخابات رياست جمهوري روز شنبۀ گذشته قاطعاً برنده شده و از آقاي موگابي خواستار شده تا با او صحبت کند.

ناظرين مستقل ميگويند مورگن چنگيراي، رهبر جنبش براي تغير ديموکراتيک در انتخابات تاريخ ۲۹ مارچ نسبت به رابرات موگابي بيشترين تعداد آرا را برده است، ولي نه به پيمانه اي که از دور دوم انتخابات جلوگيري نمايد. نتايج رسمي انتخابات رياست جمهوري هنوز افشا نشده است.

اما کميسيون انتخابات زمبابوي امروز گفت حزب حاکم زانو پي اف مربوط آقاي موگابي ۳۰ کرسي و احزاب مخالف حکومت مجموعاً ۳۰ کرسي ديگر مجلس ۶۰ عضوي علياي عمدتاً تشريفاتي پارلمان آن کشور را کسب کرده اند.

نتايج رسمي انتخابات که قبلاً منتشر شده بود نشان ميداد که کنترول مجلس سفلي پارلمان بدست جنبش براي تغير ديموکراتيک افتاده است ولي حزب رابرت موگابي ميگويد خواستار شمارش مجدد در ۱۶ ناحيه ميگردد.

XS
SM
MD
LG