لینک های دسترسی

Breaking News

نيپال به پيشواز انتخابات هزاران فرد پوليس را مستقر ساخته است.


نيپال امروز بمنظور حفاظت عليۀ خشونت هاي قبل از انتخابات مجوزۀ هفتۀ آينده هزاران فرد پوليس را در سراسر آن کشور مستقر ساخته است.

راي گيري تاريخ دهم اپريل بمنظور انتخاب يک شوراي تسويد مجدد قانون اساسي داير ميگردد. اين شورا همچنان تعيين خواهد کرد که رژيم آيندۀ نيپال سلطنتي خواهد بود يا جمهوري.

اين انتخابات يک بخش عمدۀ عمليۀ صلح نيپال است که به ماويست هاي سابق اجازه داد تا بعد از ده سال جنگ داخلي در حکومت سهيم شوند.

در روزهاي قبل از انتخابات در حدود ۱۳۵ هزار فرد پوليس در سراسر نيپال مستقر شده اند.

هليکوپترها در هوا گزمه ميکنند تا علائم و آثار خشونت را کشف کرده و در ختم راي گيري صندوق هاي آرا را انتقال دهد.

بروز پنجشنبه، حمله توسط بم بر يک بس در شهر جنوبي بيرگنگ حد اقل چهار نفر را مجروح ساخت. سه بم در کتمندو، پايتخت نيپال بروز جمعه منفجر گرديد ولي مقامات از جراحاتي گزارش ندادند.

XS
SM
MD
LG