لینک های دسترسی

بنمایشگاه عکس از عساکر ناتو در کابل


عساکر فرانسوی و ایتالوی که در افغانستان ایفای وظیفه مینمایند، در یک نمایشگاه عکس در پایگاه خود در کابل شرکت نمودند.

این عکس ها توسط این عساکر که بخشی از قوای برهبری ناتو را تشکیل میدهد، گرفته شده بود.

درین نمایشگاه، بیش از دو صد عکس بنمایش گذاشته شد.

فرانسه و ایتالیا از جمله اعضای ناتو هستند که به افغانستان عساکر اعزام نموده اند. ایتالیا بیش از دو هزار و فرانسه بیش از هزار و پنجصد عسکر در افغانستان دارد.

XS
SM
MD
LG