لینک های دسترسی

فرانسه در نظر دارد که تعداد عساکر خود را در افغانستان دو برابر سازد.


فرانسه ميگويد در نظر دارد تا تعداد عساکر خود را که در داخل قواي ناتو در افغانستان خدمت ميکنند، تقريباً دو برابر سازد.

بغناغ کوشنيغ، وزير خارجۀ فرانسه امروز در جريان سفر به تاجکستان گفت تعداد مجموعي عساکر فرانسه در حدود سه هزار نفر خواهد شد.

کوشنيغ ميگويد تصميم اعزام عساکر بيشتر بمنظور حفظ جان عساکر فرانسوي که هم اکنون در افغانستان خدمت ميکنند، اتخاذ گرديد. او همچنان ميگويد اين عساکر جهت جنگ بطرفداري از مردم افغانستان درانجا خواهند بود.

يک دپلومات فرانسه ميگويد قرار است کوشنيغ بروز شنبه به افغانستان وارد شود و بازديد او شامل توقف در کابل و قندهار خواهد بود.

نيکولاس سرکوزي، رئيس جمهور فرانسه هفتۀ گذشته در کنفرانس سران ناتو در بخارست وعده داده بود که يک کندک يعني در حدود ۷۰۰ عسکر ديگر به افغانستان اعزام خواهد کرد.

فرانسه اکنون در حدود ۱۶۰۰ عسکر در افغانستان دارد که در داخل قواي تحت رهبري ناتو عمليات ميکنند.

XS
SM
MD
LG