لینک های دسترسی

صد ها نفر در  پاکستان، بخاطر قطع جريان برق، دست به مظاهره زدند


صد ها نفر در مرکز پاکستان، بخاطر قطع جريان برق دست به اعتراضات زده اند.

اين جمعيت در شهر ملتان بر دفتر شرکت برق در ان ايالت، يورش برده و آنرا طعمه اي حريق نمودند.

يک بانک و چندين عراده موتر نيز به آتش کشيده شد. پوليس فير هاي هوايي نمود و براي متفرق ساختن شورشيان، از گاز اشک اور استفاده کرد.

مامورين ميگويند که چندين نفر توقيف شده است. اکثر اين شورشيان، کارگران نساجي بودند که ميگويند کار شان با قطع جريان برق، با رکود مواجه شده است.

قطع جريان برق در پاکستان بخاطر استفاده زياد اخيرا در بعضي مناطق انکشور بيشتر شده است که حتي تا هشت ساعت در يک روز جريان آن قطع میگردد.

رضا گيلاني، صدر اعظم پاکستان از مردم در خواست نمود تا از خويشتن داري کار بگيرند. او ميگويد تشدد در حل بحران برق آنکشور کمک نخواهد کرد.

XS
SM
MD
LG