لینک های دسترسی

پوتين رهبری حزب سياسی مسلط بر روسيه را قبول کرد


ولاديمير پوتين رئيس جمهور روسيه که قرار است ماه آينده عهدۀ صدارت روسيه را احراز کند، موافقه کرده که رهبري حزب روسيۀ متحد مسلط بر کشور را، احراز کند.

پوتين که دوبار در عهدۀ رياست جمهوري روسيه ايفاي وظيفه کرده امروز سه شنبه درکانگرس آن حزب در ماسکو موافقه کرد که رهبري آن حزب را به عهده گيرد.

مفسرين ميگويند اين اقدام بناي قدرت آقاي پوتين را در پارلمان تقويت بخشيده و نفوذ او را در زندگي سياسي روسيه در سالهاي بعد تضمين خواهد کرد.

حزب روسيۀ متحد ۷۰ در صدْ کرسي هاي مجلس سفلاي پارلمان روسيه را در اختيارردارد.

در عين زمان، ديميتري ميدڤيديڤ رئيس جمهور منتخب از پيوستن در حزب روسيۀ متحد خود داري کرده است.

ميدفيديڤ جانشين رئيس جمهور که توسط پوتين انتخاب شده ميگويد، ميخواهد در حال حاضر از برقراري ارتباط با هر حزب سياسي، خود داري کند.

در جريان انتخابات ماه گذشته آقاي ميد ڤيديڤ وفاداري قوي اش را درمورد آقاي پوتين در هر فرصتي اذعان داشته بود.

XS
SM
MD
LG