لینک های دسترسی

Breaking News

گروۀ مدافع حقوق بشر قواي نظامي امريکا را در افغانستان به شکنجه متهم ميکند.


يک گروۀ مدافع حقوق بشر مقيم ايالات متحده ميگويد اسناد وزارت دفاع را دريافت داشته که نشان ميدهد مستنطقين قواي نظامي ايالات متحده با استفاده از تاکتيک هائي که در تعليمات دفاع خودي فراگرفته بودند، بر زندانيان حمله ميکردند.

اتحاديۀ آزادي هاي مدني امريکا ديروز اعلام کرد اسناد تحقيقات يک زنداني افغان را که در سال ۲۰۰۳ وفات يافته بود، دريافت نموده است. اين اسناد نتيجه گيري کرده که او از اثر يک عارضۀ معده وفات يافته بود. اسناد وزارت دفاع حاکيست که تحقيق کنندگان وزارت دفاع قتل او را سبب نشدند ولي مرتکب سؤ رفتار گرديده اند.

اين سازمان مدافع حقوق بشر ميگويد اسناد نشان ميدهد که تحقيق کنندگان در جريان تحقيقات زنداني را سلي زده و بر وي آب سرد پاشيده بودند.

اين اسناد حاکيست که سؤال کنندگان از تاکتيک هائي استفاده کردند که در جريان تعليمات جهت مقاومت عليۀ تحقيقات فراگرفته بودند. اتحاديۀ آزادي هاي مدني امريکا ميگويد قواي امريکا نبايد ازان تاکتيک بر ديگران استفاده ميکردند.

اين سازمان ميگويد چنان تاکتيک ها بمثابۀ شکنجه است و مقامات ارشد قواي نظامي ايالات متحده را به چشم پوشي از اوضاع متهم ميکند.

XS
SM
MD
LG