لینک های دسترسی

ايالات متحده يک آلماني را در پايگاۀ نظامي در افغانستان توقيف کرده است.


حکومت آلمان ميگويد قواي نظامي ايالات متحده يک آلماني افغان الاصل را در يک پايگاۀ نظامي ايالات متحده در نزديک کابل توقيف کرده است.

مقامات آلماني ميگويند اين مرد متهم است که بدون اجازه به پايگاه داخل شده است.

يک سخنگوي حکومت آلمان ميگويد فرانک والتر شتاين ماير، وزير خارجه موضوع را با کاندليزا رايس، همقطار امريکائي خود مورد بحث قرار داده تا اين شخص را آزاد نمايد.

دير شپيگل، مجلۀ هفته وار آلماني گزارش داد که اين مرد در ماۀ جنوري وقتي دستگير شد که کوشش کرد از سوپر مارکيت قواي نظامي ايالات متحده در پايگاۀ بگرام يک ماشين ريش خريداري نمايد.

مجله ميگويد اين شخص پول رايج چندين کشور و اشيايي را با خود داشت که مقامات قواي نظامي را واداشت سؤ ظن پيدا کنند که او شايد دهشت افگن باشد.

اما دير شپيگل گزارش ميدهد که تحقيقات توسط صاحب منصبان استخباراتي آلمان و تحقيقات در مورد سوابق شخص چيز مظنوني را ظاهر نساخت.

XS
SM
MD
LG