لینک های دسترسی

ملل متحد بخاطر فقدان مواد سوخت ارسال کمک ملل متحد را به غزه متوقف ساخته است.


ملل متحد توزيع مواد غذائي رابه پناهندگان فلسطيني در باريکۀ غزه متوقف ساخته قلت مواد سوخت را علت آن خوانده است.

عدنان ابوحسنا، يک سخنگوي ادارۀ کمک به پناهندگان ملل متحد در غزه ميگويد در حدود ۷۰۰ هزار پناهنده که براي مواد غذائي اساسي بملل متحد متکي هستند اين کمک را دريافت نخواهند کرد.

او گفت مواد سوخت آن اداره امروز به پايان رسيد. گفته ميشود که مواد سوخت شفاخانه ها و کلينيک ها نيز خيلي کم است.

اسرائيل که گروۀ تندرو حماس را مسؤل متوقف ساختن ارسال مواد سوخت ميخواند ديروز بمنظور جلوگيري از خاموش شدن يگانه دستگاۀ توليد برق غزه مواد سوخت را به آن باريکه اجازه داد، ولي بمنظور متوقف ساختن شليک تقريباً روزمرۀ راکت بر اسرائيل منع بر ارسال پترول و ديزل را نگهداشته است.

اشرف ابودايب، يک مقام حماس ميگويد فلسطينيان فردا به تعقيب اداي نماز جمعه بمنظور احتجاج عليۀ راه بندان توسط اسرائيل بسوي گذرگاۀ سرحدي راه پيمائي خواهند کرد.
XS
SM
MD
LG