لینک های دسترسی

کرزي ميگويد جنگ بايد به پاکستان کشانيده شود.


حامد کرزي، رئيس جمهور افغانستان از قواي ايالات متحده تقاضا ميکند که توقيف طالبان و جانبداران آنها را در کشورش متوقف سازند و ميگويد که اين اقدامات تندروان را از بزمين گذاشتن سلاح شان دلسرد ميسازد.

آقاي کرزي اين تبصره ها را طي مصاحبه اي که در شماره امروزي روزنامۀ نيويارک تايمز چاپ شد، بعمل آورده است. او گفت تهديد حقيقي دهشت افگني در مخفيگاه هاي طالبان و القاعده در پاکستان است.

آقاي کرزي گفت مشي فعلي توقيف تندروان طالب در افغانستان آنها را بماوراي سرحد ميراند و درانجا سازمان دهي مجدد شده و دوباره مسلح ميشوند.

آقاي کرزي همچنان گفت از پلان حکومت جديد پاکستان براي مذاکرات صلح با تندروان طالب و القاعده، که از مشي حکومت سابق تحت رهبري پرويز مشرف، رئيس جمهور تفاوت مشهود دارد، حمايت کرد. آقاي کرزي گفت روابط بين حکومت او و يوسف رضا گيلاني، صدراعظم پاکستان آغاز خيلي خوبي داشته است.

آقاي کرزي امسال با مبارزات براي انتخاب مجدد مقابل ميباشد. حکومت او بخاطر عدم اقدام کافي در جهت از بين بردن فساد اداري و تحت کنترول قرار دادن جنگ سالاران، که قسمت زياد کشور را تحت کنترول دارند، مورد انتقاد قرار گرفته است.

XS
SM
MD
LG