لینک های دسترسی

سفر شهزاده ویلیم به افغانستان


یک سخنگوی خانوادهء سلطنتی برتانیه میگوید در اوایل این هفته شهزاده ویلیم ولیعهد ملکهء بریتانیا برای بازدید از نظامیان بریتانیایی به افغانستان سفر نمود.

سخنگوی افزوده است که شهزاده ویلیم پس از سه ساعت توقف در کندهار و ملاقات با عساکر بریتانیایی، دوباره به روز دوشنبه وارد لندن گردید.

XS
SM
MD
LG