لینک های دسترسی

Breaking News

رهبران چين و جاپان به داير نمودن مذاکرات منظم توافق کردند


رهبران چين و جاپان موافقه نموده اند تا بمنظور کمک بهر دو کشور در قسمت اعاده و بهبودي روابط شان، ملاقات هاي روياروئي منظم را براه اندازند.

هوجينتاو، رئيس جمهور چين و ياسو فوکودا، صدر اعظم جاپان امروز طي بيانيه اي در ختم ملاقات شان در توکيو اين تعهد را بعمل آوردند.

آقاي هو و آقاي فوکودا، در يک کنفرانس مطبوعاتي مشترک گفتند دو کشور برسيدن بيک توافق روي منازعۀ ديرينۀ ارضي در بحيرۀ چين شرقي و دسترسي بمنابع گاز طبيعي فوق العاده زياد زير بحر نزديک هستند.

آقاي فوکودا همچنان از چين بخاطر مذاکره با نمايندگان دلاي لاما، رهبر روحاني تبعيدي تبت، در قبال سرکوبي احتجاج کنندگان ضد حکومت دران منطقۀ هماليا، ستايش کرد.

اما آقاي هو گفت اين مذاکرات در صورتي نتيجه خواهد داد که دلاي لاما جنبش جدائي طلبي خود را متوقف سازد. دلاي لاما ميگويد در صدد خودمختاري براي تبت است، نه استقلال.

XS
SM
MD
LG