لینک های دسترسی

Breaking News

پارلمان روسيه تقرر پوتين را بحيث صدر اعظم تصويب کرد


پارلمان روسيه يک روز بعد از مراسم تحليف دميتري مدڤيديڤ، بحيث رئيس جمهور، تقرر ولاديمير پوتين را بحيث صدراعظم آن کشور تائيد کرد.

آقاي پوتين طي بيانيه اي در محضر پارلمان گفت اولويت او اعمار مجدد اقتصاد بوسيلۀ کاهش تورم پولي خواهد بود.

او همچنان تعهد کرد که ماليه بر صنعت نفت را کاهش دهد. بروز چهارشنبه، آقاي مدڤيديڤ تعهد کرد تا توجه را بر مشکلات اقتصادي روسيه متمرکز سازد و وعده داد تا از آزادي هاي مدني محافظت کند.

در واشنگتن، ستيڤن هدلي، مشاور امنيت ملي ايالات متحده گفت قصر سفيد توقع دارد که مشي فعلي روسيه ادامه بيابد.

قصر سفيد ميگويد جورج بش، رئيس جمهور چشم براۀ کار با مدڤيديف، رئيس جمهور روسيه ميباشد و اميدوار است روابط صادقانه اي که با آقاي پوتين داشت ادامه بيابد.

XS
SM
MD
LG