لینک های دسترسی

Breaking News

اختراع بی نظیر یک داکتر افغان متخصص در بخش استخوان


برای نخستین بار یک داکتر افغان آله طبی بخش اورتوپیدی را جهت تداوی شکسته گی های عینک زانو و ارنج دست اختراع نموده است، که در دنیا بی نظیر میباشد.

این داکتر که محمد اسماعیل وردک نام دارد، میگوید این آله طبی را که "افغان" نام شده است، تا اکنون بر ۱۲۵ مریض تطبیق نموده است.

این آله طبی که سهولت زیادی را به بیماران اورتوپیدی فراهم مینماید، به شکل بسیار عادی ساخته شده است. این آله ابتدا از فلزات بی کیفیت ساخته میشد، ولی اکنون به شکل پیشرفته آن به معیار جهانی ساخته شده است.

ویژه گی این آله طبی در آنست که بیماران نیاز به پلستر و بستر شدن مریض ندارند و مریضان میتوانند یک روز بعد از عملیات، به کار روزمره خود ادامه دهند.

خانم آمنه یکتن از بیمارانیست که عینک زانویش در اثر حادثه شکسته بود. بر او آله "افغان" به مدت ۴۵ روز تطبیق گردید. بعد از معیاد معیینه داکتر وردک این آله را از عینک زانوی مریض دور میسازد.

داکتر وردک میگوید: "فعلا وضعیت اورتوپیدی بیمار وشکسته گی های عینک زانوی وی به کلی بهتر شده و ضرورت بودن آله به پایش دیده نمیشود."

خانم آمنه میگوید: "نمی توانم باور کنم که شکسته گی عینک زانویم در این مدت کم، از حالت وخیم بیرون شده است.

وی میگوید با وجود سن پیشرفته در مدت بیش از یک ماه، هیچ تکلیف را به جز از عملیات جراحی متقبل نشده است.

داکتر اسماعیل وردک متخصص اورتوپیدی، در شفاخانه نظامی چهار صد بستر کابل ایفای وظیفه مینماید.

داکتر وردک به خاطر جهانی شدن این آله طبی به ایالات متحده امریکا، جرمنی و هندوستان در کنفرانس های طبی اشتراک نموده است. تعدادی زیادی جراحان و متخصصین، اختراع وی را تقدیر نموده اند.

در جهت بررسی اختراع آله طبی افغان یک کمپنی طبی امریکایی که سمیت ایند نیفیو نام دارد، به مدت یکسال وشش ماه تحقیقات خویش را بر این آله انجام داد.

در نتیجه، این اختراع این آله پزیرفته شده و تعدادی از این آله را به شکل نمونه، از طلا ساخته وتمام مصارف ساخت این آله را به سطح جهانی عهده دار گردیده است.

XS
SM
MD
LG