لینک های دسترسی

ناتو: توافق پاکستان با تندروان، خشونت را در افغانستان تشديد کرده است


مقامات ناتو ميگويند ازدياد در خشونت در شرق افغانستان بتوافق پاکستان با تندروان در منطقۀ سرحدي ارتباط دارد.

جيمز اپتوراي، سخنگوي اتحاد ناتو امروز گفت تعداد وقايع خشونت بار در ماۀ گذشته نسبت عين ماه در سال گذشته ۵۰٪ بيشتر بود.

او گفت اين نگراني وجود دارد که اين ازدياد قسماً بخاطر توافق حکومت پاکستان با گروه هاي افراطي در منطقۀ قبايلي آن کشور ميباشد.

اپتوراي گفت ناتو نميخواهد در سياست داخلي پاکستان مداخله کند ولي اين نگراني را بمقامات اطلاع داده است.

او گفت ياپ دي هوپ سکفر، منشي عمومي ناتو در آيندۀ نزديک براي مذاکره به پاکستان مسافرت خواهد کرد.

حکومت جديد پاکستان مذاکرات صلح را با تندروان مرتبط به القاعده در امتداد سرحد افغانستان تعقيب ميکند.

در يک واقعۀ جداگانه، پوليس در ولايت هلمند افغانستان امروز گفت در تبادلات آتش بين پوليس و تندروان در ولسوالي مارجه ۱۰ تندرو و دو فرد پوليس کشته شدند.

همچنان امروز، مقامات در افغانستان گفتند يک معلم که عليۀ بم گزاري هاي انتحاري حرف زده بود در ولايت قندز بضرب گلوله کشته شده است.

XS
SM
MD
LG