لینک های دسترسی

ايران خواستار سفر ريس سياست خارجی اتحاديهٌ اروپا به آنکشور


قرار است وي پيشنهادي را جهت توقف پروسهٌ غني سازي يورانيم به تهران ارائه نمايد.

منوچهر متقي وزير خارجهٌ ايران امروز سه شنبه به روزنامه هاي محلي گفت تهران تقاضاي هوير سولانا را جهت بازديد از آنکشور قبول نموده است.

ولي وي نگفت که اين بازديد چه وقت صورت خواهد گرفت. سولانا مجموعهٌ مشوق هاي را که توسط پنج عضو دايمي شوراي امنيت ملل متحد و جرمني طرح گرديده است به ايران پيش مينمايد.

اين مجموعه شامل استراتيژي دو بخشي ميباشد که يکي کمک ها در بدل موافقه با تقاضا هاي شوري امنيت و ديگر آن وضع تعذيرات عليه جنگ ميباشد.

XS
SM
MD
LG