لینک های دسترسی

عراق: آغاز مجدد محاکمه طارق عزیز


يک محکمهُ عراقي محاکمهُ معاون صدراعظم سابق صدام حسين را که به قتل چهل و دو نفر در سال ۱۹۹۲ متهم ميباشد، دوباره آغاز نمود.

طارق عزيز امروز سه شنبه بدون وکيل مدافع وارد محکمه شد تا از خود دفاع نمايد. ضياد، پسر طارق عزيز گفت حکومت عراق به وکلاي پدرش از دادن ويزه خوداري نمود.

حکومت عراق در زمينه تا کنون پاسخ نگفته است. عزيز که هفتاد و دو سال دارد، در محکمه گفت الزامات وارده عليه وي بر مبناي قصد گيري هاي شخصي است.

طارق عزيز و هفت تن ديگر متهم به کشتن چهل و دو تاجر در بغداد ميباشند و اتهام بلند بردن قيمت غذا در زماني شده اند که ملل متحد تعذيرات را عليه عراق وضع نموده بود.

XS
SM
MD
LG