لینک های دسترسی

Breaking News

برما بکارمندان خارجي اجازه ميدهد بمصيبت ديدگان توفان بحري کمک کنند.


بان کي مون، منشي عمومي ملل متحد ميگويد رهبر ارشد برما موافقه کرد تا بهمۀ کارمندان خارجي سازمان هاي کمک دهنده اجازه بدهد در مساعي امدادي آن کشور کمک کنند.

آقاي بان ميگويد تان شوي، جنرال برمائي اين موضوع را در جريان ملاقات با او در ني پيي داو، پايتخت دوردست آن کشور، اعلام کرد. منشي عمومي ملل متحد ميگويد بعقيدۀ او برما باين تعهد وفا خواهد کرد زيرا اين بيانات در محضر يک عدۀ زياد جنرال ها صورت گرفت.

حکومت نظامي برما تابحال از اجازه دادن اکثر کارمندان خارجي سازمان هاي کمک دهنده بداخل شدن بکشور جهت آغاز مساعي تمام عيار کمک امتناع ورزيده بود.

ايالات متحده، برتانيه و فرانسه کشتي هاي خود را در خارج سواحل برما متوقف ساخته و پيشنهاد کرده اند که تدارکات شان را باسرع وقت بمناطق شديداً صدمه ديده برسانند ولي حکومت برما به آنها اجازۀ دخول نداده است.

آقاي بان گفت تان شوي بوي اظهار داشت که کمک بين المللي را ميتوان توسط کشتي هاي ملکي و يا قايق هاي کوچک انتقال داد. هنوز واضح نشده که آيا اين گفتار به لنگر انداختن کشتي هاي فرانسه، برتانيه و ايالات متحده تاثير خواهد کرد يانه.

XS
SM
MD
LG