لینک های دسترسی

مدڤيديڤ: همکاري با چين عامل عمده در امنيت بين المللي است.


ديميتري مدڤيديڤ، رئيس جمهور روسيه ميگويد روابط کشورش با چين اکنون يک قوۀ محرکه در صحنۀ جهاني است و ديگر ناديده گرفته نميشود.

رهبر کرملين امروز بمحصلين در يونيورستي پيکنگ گفت جامعۀ بين المللي ديگر نيمتواند بدون اين دو کشور تصاميم عمده را اتخاذ نمايد. و او گفت روسيه به علائق نزديک با چين ادامه خواهد داد ولو که اين نزديکي ساير کشورها را ناراحت بسازد.

اين تبصره هاي مدڤيديڤ در روز دوم بازديد او از چين بعمل آمد.

او روز خود را با گذاشتن اکليل گل در آبدۀ قهرمانان ملت در ميدان تيانان من بيجنگ آغاز کرد.

او همچنان با وو بنگوو رئيس کنگرۀ ملي مردم ملاقات کرده و بر ضرورت همکاري هاي بيشتر بين پارلمان هاي روسيه و چين تاکيد کرد.

XS
SM
MD
LG