لینک های دسترسی

Breaking News

تعداد تلفات عساکر امریکا در عراق پائين ترين از آغاز جنگ با ينطرف ميباشد


قواي نظامي ايالات متحده در عراق ميگويد تعداد مجموعي تلفات عساکر ايالات متحده در ماۀ مي پائين ترين از زمان آغاز جنگ باينطرف بود و تلفات عساکر عراقي و اهالي نيز پائين بود.

اردوي امريکا امروز گفت در ماۀ مي ۱۹ عسکر ايالات متحده در عراق کشته شد که پائين ترين رقم از وقت تهاجم سال ۲۰۰۳ باينطرف بود.

تعداد تلفات ماۀ مي يک نفر کمتر از پائين ترين رقم پيشتر بود که در ماۀ فبروري سال ۲۰۰۴، قايم شده بود. از آغاز جنگ باينطرف تقريباً ۴ هزار و ۱۰۰ عسکر امريکائي در عراق هلاک شده اند.

وزارت هاي صحيه و دفاع عراق ميگويند که تعداد تلفات ماۀ مي ۵۵۰ نفر ملکي و افراد امنيتي بود که بيشتر از يک هزار نفر کمتر از تلفات ماۀ اپريل ميباشد.

در عين زمان، برنار کوشنير، وزير خارجۀ فرانسه امروز يک دفتر دپلوماتيک فرانسه را در شهر شمالي اربيل افتتاح کرد.

XS
SM
MD
LG