لینک های دسترسی

Breaking News

حزب ديموکرات امريکا، در مورد اقدامات آينده روی آرای فاقد صلاحيت تصميم گرفت


مقامات حزب ديموکرات در جلسۀ ديروزه خود در واشنگتن، بمنظور حل اختلاف روي آراي انتخابات مقدماتي در ايالات کليدي ميشگان و فلوريدا، بتوافق رسيدند.

کميتۀ اجرات اين حزب، بروز شنبه تصميم گرفت تا نمايندگان اين دو ايالت را شامل عمليه ساخته و براي هر کدام از آنان اجازه نيم راي را بدهد.

اين مصالحه در مقابله با بارک اوباما، به هليري کلنتن تا اندازۀ در نامزدي رسمي براي مقام رياست جمهوري کمک ميکند.

بعد از آنکه ايالات ميشگان و فلوريدا با عدم در نظر گرفتن قوانين حزب، انتخابات را زودتر از موقع براه انداختند، حزب ديموکرات بصورت کلي تمام نتايج انتخابات مقدماتي در اين دو ايالت فاقد صلاحيت اعلام نمود.

سناتور کلينتن در انتخابات مقدماتي فلوريدا و ميشگان برنده شده است و خواهان حساب گيري کامل آن ميباشد.

در ميشگان نام اوباما در فهرست کانديدان نبود و دفتر مبارزاتي کلينتن از کميته اجرات تقاضا نموده است تا هيچ نمايندۀ را بوي واگذار نکنند.

XS
SM
MD
LG