لینک های دسترسی

جنرال ديڤيد مک کرنن، قوماندانی قوای ناتو در افغانستان را عهده دار شد


اين جنرال امريکايي در جريان مراسم تغير قومانده امروز سه شنبه تعهد نمود که با تندروان، جنگجويان خارجي، جنايتکاران و سايرين که سر راه ثبات در افغانستان قرارگيرند، مقابله خواهد کرد.

حامد کرزي، رئيس جمهور افغانستان، از جنرال مک کرنن استقبال نموده گفت کار وي ساده نخواهد بود.

جنرال مک کرنن، رهبري قواي معاونت امنيتي بين المللي تحت رهبري ناتو را از جنرال دن مک نيل به عهده ميگيرد.

در سال ۲۰۰۳ جنرال مک کرنن، حملۀ زميني را در عراق رهبري ميکرد که صدام حسين را از قدرت بر انداخت.

قواي امنيت بين المللي آيساف بيش از ۵۰ هزار عسکر دارد که در فراهم آوري امنيت و باز سازي افغانستان کمک ميکند.

XS
SM
MD
LG