لینک های دسترسی

Breaking News

عوامل پیشرفت: 'هماهنگی بهتر، توجه و روابط حسنه تر بین افغانستان و پاکستان'


مصاحبه با دینس کاکس، سابق سفیر و مامور ارشد در وزارت خارجه ایالات متحده که فعلاً بحیث کارشناس امور آسیای جنوبی در مرکز ودرو ولسن کار میکند.

کاکس روی وضع در افغانستان و پاکستان، معامله پاکستان با شورشیان و چالش های در منطقه صحب کرده است.

دینس کاکس میگوید با وجود اینکه قوای ائتلاف، ناتو و دولت افغانستان در مناطق سرحدی آن کشور پایگاه های مستحکمی را تشکیل داده اند، گروی های شورشی، طالبان و القاعده در پاکستان خصوصاً در مناطق قبایلی نزدیک سرحد، پناهگاه های مصون ساخته اند.

آقای کاکس میگوید معامله با چنین گروه های عاری از خطر نبوده، زیرا به عقیده وی در گذشته دولت نظامی تحت اداره جنرال پرویز مشرف نتوانست با چنین اقدامی به کامیابی نیل آید و برعکس حکومت پاکستان کنترول مناطق بیشتری را از دست داد.

او میگوید از ماه فبروری بدین سو یک حکومت در پشاور و دیگری در اسلام آباد با مشی متفاوتی تشکیل شده است.

آنها تصمیم گرفته اند تا در پهلوی استفاده از نیروی نظامی، با شورشیان از راه مذاکرات نیز پیش میروند.

زمانی از آقای کاکس در مورد نتیجه چنین گفتگو ها و معاملات دولت پاکستان با شورشیان پرسیده شد او گفت نمیتوان بر آن اعتقاد کامل داشت ولی یگانه راه همین است.

او میگوید: "ما انتخاب دیگری نداریم بجز اینکه بیبینیم چه خواهد شد."

وقتی در مورد تاثیرات چنین پیمان ها بالای امنیت منطقه و جهان پرسیده شد، آقای کاکس میگوید او شخصاً مخالف چنین عقدی با شورشیان نمیباشد زیرا به عقیده وی هر روشی که به صلح و ثبات بانجامد باید امتحان گردد.

وی میگوید حکومت پاکستان حق دارد تا از هر طریقی که به آرامش آن کشور تمام شود، استفاده نماید:

"هدف اساسی این است که مردم از نزاع دست بکشند."

در رابطه به بیانیه بیت الله محسود که گویا جنگ و خشونت را با دولت پاکستان خاتمه داده ولی عملیات را علیه افغانستان ادامه میدهد، آقای کاکس میگوید چنین امری قابل قبول و یا اجرا نمیباشد.

او میگوید پاکستان باید توانائی های ضد شورشی آن دولت را توسعه بخشد. به باور وی نکته قابل نگرانی این است که اگر کدام پیمانی بین دولت پاکستان و شورشی ها عقد گردد، آیا شورشی ها به وعده و پیمان خود ایستاده گی میکنند یا خیر.

او میگوید: "ریکارد در گذشته آلوده بنظر میخورد."

آقای کاکس میگوید در صورتیکه چنین اقدامی صورت گیرد بعداً تاثیرات نامطلوبی بالای وضع در افغانستان بجا بماند، پس دولت ایالات متحده، افغانستان و تمام کشور هایکه نیرو های شان در افغانستان مستقر است عکس العمل خواهد نشان داد.

با تذکر از مشکلات منظقه همچو ضعف در حکومتداری، مواد مخدر، فساد اداری و اسلام گرای آقای کاکس میگوید همه کار میکنند، ولی امکان موثر تر شدن هنوز موجود است.

زمانی از وی پرسیده شد که چه پیشنهاداتی میتواند موثریت بیشتر را در امور منطقه رونما سازد، آقای کاکس هماهنگی بهتر، توجه، تعمق و کار بیشتر و روابط احسنه تری میان افغانستان و پاکستان را پیشنهاد نمود.

XS
SM
MD
LG