لینک های دسترسی

وسايل نشراتی ترکيه: انقره با ايران عليۀ شورشيان کرد همکاری ميکند


يک مقام ارشد نظامي ترکيه ميگويد ترکيه و ايران حملات هم آهنگي را بر پايگاه هاي شورشيان کرد در شمال عراق براه انداخته اند.

وسايل نشراتي ترکيه امروز از قول جنرال ايل کار باسبوگ، قوماندان قواي زميني آن کشور گزارش داد که دو کشور طي يک يا دو ماۀ گذشته حملات هم آهنگ را براه نينداخته اند.

اما او تائيد کرد که تهران و انقره اطلاعات استخباراتي را تبادله ميکنند و ممکن است حملات هم آهنگ را در آينده براه اندازند.

اين گزارش از قول باسبوگ گزارش داد که هر وقتي ايران از سرحد خود بر شورشيان کرد در عراق حمله کند ترکيه نيز حملات از فراز سرحد را براه مياندازد.

حزب کارگران کردستان براي تقريباً ۲۵ سال براي خودمختاري در مناطق کرد نشين جنوب شرق ترکيه مبازره کرده است.

ايران با يک جناح ديگر کردها بنام مخففPJAK که گمان ميرود با حزب کارگران کردستان ارتباط دارد، داخل جنگ ميباشد.

XS
SM
MD
LG