لینک های دسترسی

Breaking News

سنيگال، اسرائيل و حماس فلسطين را تشويق نموده است آتش بس اعلام نمايند 


عبدالحي وادي، رئيس جمهور سنيگال اسرائيل و گروه شورشي حماس فلسطين را تشويق نموده است تا سر از امروز دو شنبه آتش بس را اعلام نمايند.

رئيس جمهور وادي، به تعقيب مذاکرات دو روزه بين حماس و فتح، گروه رقيب فلسطيني اش، در داکار پايتخت سنيگال بيانيهٌ ايراد نمود.

نماينده گان گروه هاي فتح و حماس به روز شنبه اظهار داشتند که پس از انجام مذاکرات در اين کشور شرقي افريقا اعتماد و احترام متقابل بين شان ايجاد گرديده است.

آنها گفتند که هردو جانب موضوعات اساسي را که به مفاد فلسيطيني ها ميباشد، مورد بحث قرار دادند، ولي در مورد جزئيات آن چيزي نگفتند.

رئيس جمهور در ماه مارچ پيشنهاد نمود که بين گروه هاي متخاصم ميانجيگري مينمايد. وي رياست مؤسسهٌ کنفرانس اسلامي به عهده دارد.

XS
SM
MD
LG