لینک های دسترسی

Breaking News

جورج بش - اعتماد بر حامد کرزی


ایالات متحده امريکا در آستانۀ کنفرانس بين المللي کشور هاي اعانه دهنده در پاريس اعتماد خود را در مورد حامد کرزي رئيس جمهور افغانستان ابراز داشت.

قرار است درين کنفرانس حمايت دراز مدت براي حمايت از پلان انکشافي ۵۰ مليارد دالري آقاي کرزي جلب گردد.

ريچراد باوچر، معاون وزارت خارجۀ امريکا، در امور جنوب آسيا و آسياي مرکزي گفت که وي توقع نميبرد که نشست اين هفتۀ ۶۵ کشور در پاريس پلان کرزي را بطور کامل تمويل نمايند.

اما وي گفت که توقع دارد تعهدات کشور ها بطور چشمگيري از ۱۰ مليارد دالر يکه در کنفرانس مشابه در لندن جمع آوري گرديد بيشتر باشد.

انتظار ميرود که نماينده گان ۶۵ کشور و ۱۵ سازمان بين المللي درين کنفرانس اشتراک کنند. رئيس جمهور کرزي همراه با نيکلاس سرکوزي، رئيس جمهور فرانسه و بان کي مون سرمنشي ملل متحد اين کنفرانس را افتتاح خواهند کرد.

کاندا ليزا رايس، وزير خارجۀ امريکا، و لورا بوش خانم رئيس جمهور امريکا از ايالات متحده امريکا نماينده گي خواهند کرد.

خانم بوش وعده ۱۰مليارد مساعدت ايالات متحده امريکا را اعلان خواهد کرد.

XS
SM
MD
LG