لینک های دسترسی

مظاهرات در کابل به خاطر کنفرانس پاریس


تعدادی از شهروندان کابل امروز در کابل به خاطر شرکت دولت مداران افغان در کنفرانس پاریس در برابر دفتر ملل متحد مظاهره نمودند.

زنان انجمن دادخواه افغان امروز در کابل از جامعه جهانی تقاضا نمودند تا به حکومت فعلی این کشور کمک ننمایند.

به باور این مظاهره کنندگان، اکثریت حکومت افغانستان را جنایت کاران تشکیل میدهد و هر کمکی که به افغانستان صورت میگیرد، به جیب جنایت کاران ریخته میشود.

بیشتر این مظاهره کنندگان را زنان تشکیل میداد و این زنان با خود تصاویری از کسانی را داشتند که به باور آنها توسط جنایت کاران به قتل رسیده اند.

مظاهره کنندگان، کنفرانس پاریس را به ضرر افغانستان خوانده میگویند که با حیف و میل نمودن این کمک ها، ملت افغانستان بیشتر مقروض جامعه جهانی میگردد.

XS
SM
MD
LG