لینک های دسترسی

يک زلزله در جاپان شش نفر را کشته و ده ها تن ديگر را زخمي ساخت.


صبح امروز يک زلزلۀ شديد در شمال جاپان باعث هلاکت شش نفر و جراحات بيش از ۱۰۰ نفر ديگر گرديد.

حد اقل هشت نفر مفقودالاثر هستند.

مقامات ميگويند مرکز اين زلزله به شدت هفت اعشاره دو بمقياس رکتر در منطقۀ ايواتي، در تقريباً ۴۰۰ کيلومتري شمال توکيو بود. به تعقيب اين زلزله بيش از ۱۵۰ پس لرزه بوقوع پيوست.

تلفات شامل کساني بود که از اثر لغزش زمين مدفون گرديدند، از اثر ريختن سنگ کشته شدند و يک نفر از خانۀ خود بجاده دويده و زير يک موتر لاري شد.

اين زلزله دامنۀ يک تپه را جدا ساخته و جريان برق را به تقريباً ۳۰ هزار خانه قطع کرد.

يک مقدار آب راديو اکتيڤ از يک دستگاۀ توليد برق يک شرکت برق فرار کرد ولي عاملين دستگاه ميگويند براي عامۀ مردم خطري را ايجاد نکرده است.

XS
SM
MD
LG