لینک های دسترسی

نگرانی در مورد خشکسالی های اخیر در برخی از ولایات شمالی و جنوبی افغانستان


کمشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان میگوید خشکسالی های اخیر در بعضی ولایات شمالی و جنوبی افغانستان نگرانی زیادی را از شش ماه بدینسو ببار آورده است.

سلواتور لمبادو مسول کمشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در یک نشست خبری در کابل گفت تنها بیجا شدگان ولسوالی ارغنداب و گرمسیر ولایت قندهار به هفت هزار خانواده میرسد که این اداره آمادگی کمک به دو هزار خانواده را داراست.

هچنان وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان به همکاری کمشنری عالی سازمان ملل متحد بروز یکشنبه در باغ بابر از روز جهانی پناهندگان تجلیل بعمل اوردند.

ملل متحد میگوید بدلیل حمله بر یک لاری حامل مواد امداد در هفته گذشته در شیندند ماموریت این سازمان در انتقال مواد غذایی به مردم نیازمند در ولایات غزنی میدان وردک و پکتیکا معطل قرار داده است.

XS
SM
MD
LG