لینک های دسترسی

مقامات افغاني ميگويند ۲۲ نفر ملکي در حملۀ هوائي تحت رهبري ايالات متحده کشته شدند.


مقامات افغاني ميگويند يک حملۀ هوائي ائتلاف تحت رهبري ايالات متحده باعث قتل ۲۲ نفر در شرق افغانستان شده است.

ضيا الرحمن يک ولسوال در ولايت نورستان بخبرنگاران گفت اين حمله امروز در ولايت دوردست نورستان در نزديک سرحد پاکستان رخ داد. او گفت اين اهالي از منطقه خارج ميشدند که موتر حامل شان هدف بمباردمان قرار گرفت.

قواي ائتلاف تحت رهبري ايالات متحده امروز طي بيانيه اي حملۀ هوائي را تائيد کرد ولي قتل اهالي را تکذيب نمود. قواي ائتلاف ميگويد اين حملۀ هوائي در پاسخ بيک حملۀ تندروان بر يک پايگاه صورت گرفت و در حملۀ هوائي تندروان کشته شدند، نه اهالي.

حامد کرزي، رئيس جمهور افغانستان از عساکر خارجي تقاضا کرده تا تلفات اهالي را بحد اقل نگهدارند. ملل متحد ميگويد در سال جاري تا بحال ۷۰۰ تن از اهالي در تبادلات آتش بين شورشيان طالب و قواي خارجي کشته شده اند.

در يک واقعۀ جداگانه امروز پوليس افغانستان گفت افراد مسلح هشت فرد پوليس را در يک موضع در جنوب کشور کشتند.

قوماندان امنيۀ ولسوالي پنجوائي ولايت قندهار ميگويد اين حمله امروز دران ولسوالي بوقوع پيوست. او ميگويد حمله کنندگان قبل از گلوله باري يک بم دستي پرتاب کردند.

حد اقل يک فرد پوليس مجروح شده و دوتن ديگر مفقودالاثر هستند.

اين منطقه يک سنگر معلوم شورشيان طالب است ولي واضح نگرديده که آيا تندروان مسؤل اين حمله بودند يانه. تحقيقات در زمينه جريان دارد.

در يک واقعۀ جداگانه، پوليس ميگويد يک موتر پوليس در ولايت غزني بيک بم کنار جاده اصابت کرده باعث هلاکت حد اقل دو فرد پوليس و جراحات چندين تن ديگر شد.

مقامات تندروان طالب را مسؤل اين حمله خواندند.

XS
SM
MD
LG