لینک های دسترسی

اردوي پاکستان اين موضوع را تکذيب ميکند که سنترفيوج ها را به کورياي شمالي فرستاده است.


مقامات نظامي پاکستان اين ادعاي ساينتست بدنام ذروي پاکستان را تکذيب ميکنند که قواي نظامي و پرويز مشرف، رئيس جمهور سنترفيوج ها را به کورياي شمالي فرستاده است.

دگر جنرال خالد کدواي، رئيس ادارۀ زراد خانۀ ذروي پاکستان امروز بخبرنگاران گفت اين ادعاها مطلقاً غلط است.

کدواي بيک مصاحبۀ روز جمعۀ عبدالقدير خان ساينتست بدنام پاکستان با آژانس خبرگزاري اسوشيتد پرس عکس العمل نشان ميداد که دران گفته بود اردو از ارسال سنترفيوج هاي ذروي به کورياي شمالي در سال ۲۰۰۰ کاملاً واقف بود. خان همچنان ادعا کرد که مشرف، رئيس جمهور حتماً در مورد رضائيت نشان داده بود.

خان متعاقباً طي صحبت با وسايل نشراتي از گزارش اسوشيتد پرس دوري جسته گفت آن رسانۀ خبري گفته هاي او را غلط تعبير کرده است.

آن ساينتست ذروي از وقتي که در سال ۲۰۰۴ به ارسال رازهاي ذروي به ايران، کورياي شمالي و ليبيا اعتراف کرد، تحت نظربند قرار داشته است.
XS
SM
MD
LG