لینک های دسترسی

سرمُنشئ ملل متحد بم گذاری در کابل را شدیدا تقیبح کرد


سرمُنشئ ملل متحد و رئيس شوراي امنيت اين موسسۀ جهاني، بم گذارئ انتحاري را در جوار سفارت کبراي هند در کابل که بقرار گزارش ۴۰ را بقتل رسانيده و تعداد زيادي را بشمول محافظين سفارت هند را مجروح ساخت، تقبيح کردند.

رئيس شوراي امنيت ملل متحد، انفجار بم انتحاري را که بروز دوشنبه در مجاورت وزارت داخله و سفارت کبراي هند در کابل بوقوع پيوست، با شديد ترين کلمات تقبيح کرده است.

بقرار گزارش ، ۴۰ نفر طئ آن بقتل رسيده و يکتعداد زياد افراد ديگر بشمول چند تن از محافظين سفارت ، زخمي شدند.

مرتکبين حادثه، افراد بيگناۀ ملکي را هدف قرار دادند.

سرمنشئ ملل متحد تکرار نمود که هيچ اجنداي سياسي چنين اعمال را توجيه کرده نمي تواند. وي خواستار کشيدن مسئولين حادثه بپاي ميز عدالت گرديد.

منشئ عمومئ ملل متحد پيامهاي تعذيت اشرا به حکومات افغانستان، هند و خانواده هاي مقتولين واقعه ارسال داشته و بهبودئ کامل مجروحين حادثه را آرزو کرده است.

و از جانبي هم، رئيس شوراي امنيت موسسۀ ملل متحد، بيانيۀ مطبوعاتئ شوراي امنيت را که حاوئ تقبيح شديد الحن شورا بخاطر حملۀ روز دوشنبه بر سفارت هند بود، قرائت کرد.

شوراي امنيت تسليت خود را بهمه جوانب متضرر ابراز داشته و بر ضرورت کشيدن همۀ آنانيکه در عقب اين حادثه قرار داشته، آنرا سازمان داده، تمويل کرده و از آن حمايت کرده اند، بپاي ميز عدالت شده است.

از همۀ کشور ها در خواست شده است تا در اين رابطه با مقامات افغاني فعالانه همکاري نمايند.

شوراي امنيت عزم خود را براي مبارزه با همه اشکال دهشت افگني در مطابقت با اصولنامۀ ملل متحد، تکرار کرده است.

XS
SM
MD
LG