لینک های دسترسی

عساکر اسرائیلی بر بلديۀ نابلس و يک مسجد حمله کردند


مقامات فلسطيني ميگويند عساکر اسرائيلي بسلسلۀ سرکوبي گروۀ تندرو حماس، بر شش مسجد و رياست بلديۀ شهر نابلس در کرانۀ غربي رود اردن حمله کردند.

مقامات ميگويند عساکر اسرائيلي همچنان حد اقل سه عراده بس يک مکتب اسلامي را در نابلس ضبط کردند.

طي هفتۀ گذشته عساکر اسرائيلي به مکاتب، سازمان هاي خيريه و کلينيک ها در کرانۀ غربي رود اردن بخاطر سؤ ظن داشتن ارتباط با تندروان حماس هدايت داده تا مسدود گردند.

مارک ريگيڤ، سخنگوي حکومت اسرائيل ميگويد هدف اين سرکوبي مانع شدن حماس از توسعۀ عمليات بماوراي باريکۀ غزۀ تحت کنترول آن گروه ميباشد.

سلام فياض، صدراعظم فلسطينيان اين حملات را فوق العاده مختل کننده خواند. او گفت اين حملات بقانون و نظم در مناطق تحت کنترول ادارۀ فلسطينيان خساره وارد ميکند.

دکان ها و دفاتر فلسطيني بعنوان احتجاج عليۀ اين حملات، خواستار اعتصاب عمومي گرديده است.

XS
SM
MD
LG