لینک های دسترسی

سيول تحقيقات را در مورد قتل يک سياح در کوريای شمالی تقَاضا نمود


کورياي جنوبي تقاضا کرده که کورياي شمالي به تحقيق کنندگان اجازه بدهد قضيۀ قتل يک سياح کورياي جنوبي را در شمال بضرب گلوله، تحت تحقيق قرار بدهند

وزير وحدت مجدد سيول ميگويد اگر شمال تحقيقات در مورد قتل اين خانم را اجازه ندهد، اين واقعه در روابط بين شمال و جنوب عواقب جدي اي خواهد داشت.

کورياي شمالي ميگويد بخاطر مرگ سياح متاسف است ولي همچنان ميگويد که قصور از کورياي جنوبي است و بايد پوزش بطلبد.

يک بيانيۀ پيونگ يانگ حاکيست که به تحقيق کنندگان کورياي جنوبي اجازه داده نخواهد شد که شرايط گلوله باري را تحت تحقيق قرار بدهد.

اين خانم ۵۳ ساله بروز جمعه وقتي کشته شد که بيک منطقۀ ممنوعه در ساحل داخل شده بود که توسط قواي نظامي کورياي شمالي محافظت ميشود. اين خانم در يک تفرجگاۀ کوهستاني کومگانگ دران نزديکي ها رخصتي خود را سپري ميکرد.

XS
SM
MD
LG