لینک های دسترسی

اوباما خواهان خروج عساکر امريکایی از عراق تا اواسط ۲۰۱۰


بارک اوباما کانديد احتمالي رياست جمهوري حزب دموکرات مي خواهد که عساکر جنگي امريکا تا اواسط سال ۲۰۱۰ از عراق خارج گردند.

اوباما در يک مقالهٌ منتشره در شماره امروزي نيويارک تايمز مي گويد وي قواي نظامي امريکا و منابع آنرا بحيث گروگان در آنچه که وي خواهش گمراه کنندۀ موجوديت پايگاه دايمي در عراق خواند، نگه نمي دارد.

اوباما مي گويد قواي باقي مانده جهت اجراي عمليات محدود مثل مبارزه با بقاياي القاعده، و محافظت عملهٌ قواي نظامي در عراق باقي خواهند ماند.

وي مي گويد باور دارد که جنگ عراق يک اشتباه بود و بايد به آن خاتمه داده شود.

اوباما در هفته هاي اخير به اتهام اينکه اگر بحيث رئيس جمهور انتخاب گردد، شايد اخراج عساکر از عراق را به تعويق اندازد، مورد انتقاد قرار گرفته است.

XS
SM
MD
LG