لینک های دسترسی

Breaking News

ناتو گزارشهای سوق عساکر در نواحی سرحد با پاکستان را رد کرد


يک سخنگوي ائتلاف تحت رهبري ايالات متحده در افغانستان مي گويد، گزارشهاي تجمع صد ها عسکر در نزديک سرحد پاکستان کاملاً نادرست است.

مارک ليتي سخنگوي قواي ائتلاف امروز سه شنبه به سرويس افغانستان صْداي امريکا گفت عساکر ائتلاف کدام فعاليت غير عادي را در نزديک سرحد انجام نميدهند.

ليتي در واکنش به نشر گزارشهايي صحبت ميکرد که مامورين محلي پاکستان و باشندگان قرا و قصبات سرحدي پاکستان ميگفتند آنها شاهد تجمع عساکر ووسايل نظامي در نزديک سرحد بوده اند.

باشندگان قريۀ «لوره مندي» در منطقۀ قبايلي وزيرستان شمالي پاکستان ميگويند آنها امروز سه شنبه شاهد تجمع عرادجات زرهدار و قواي توپخانۀ ثقيل در منطقۀ سرحدي در جناح سرحد افغانستان بوده اند.

اما گزارشي دربارۀ داخل شدن عساکر خارجي به قلمرو پاکستان در دست نيست.

شاهدان مي گويند بعضي خانواده هاي پاکستاني بخاطر ترس از جنگهاي سرحدي از منطقه فرار کرده اند.

اما مقامات نظامي پاکستان ترس از کدام حمله را کم اهميت جلوه داده ميگويند که رفت و آمد عساکر در افغانستان شايد يک جريان عادي باشد و گزارشهاي تجمع قواي امريکا تبليغات غير ضروريست .

ايالات متحده وافغانستان ميگويند، مناطق قبايلي پاکستان پناهگاه مصئون تندرواني ميباشد که حملات ازماوراي سرحد را به افغانستان براه مي اندازند.

حامد کرزي رئيس جمهور افغناستان تهديد نموده که اگر حکومت اسلام آباد خشونت را متوقف نسازد عساکر را به پاکستان خواهد فرستاد. پاکستان ميگويد اجازه نميدهد که از قلمرو آن بر کشور ديگري حمله شود.

در يک انکشاف ديگر پاکستان اين اتهامات افغانستان را رد ميکند که اداره هاي استخباراتي پاکستان و قواي مسلح در عقب يک سلسله حملات در افغانستان بوده اند.

وزارت خارجۀ پاکستان امرو اين الزامات را بي اساس خوانده گفت هدف اين اتهامات ايجاد بحران ساختگي در روابط ميباشد.

سخنگوي حامد کرزي رئيس جمهور افغانستان امروز در کابل به خبرنگاران گفت اگر اسلام آباد علاقمند بحث روي اين مشکل باشد ،آنوقت ،حکومت افغانستان مدارک شموليت پاکستان را در حملات افشا خواهد ساخت.

XS
SM
MD
LG