لینک های دسترسی

کاندولیزا رایس میگوید ایالات متحده درمورد دیپلماسی اش با ایران جدی است.


کاندولیزا رایس وزیر خارجه ایالات متحده می گوید تصمیم اعزام یک فرستاده ارشد به گفتگوهای ذروی با ایران یک اشاره قوی است که ایالات متحده درمورد دیپلماسی با تهران جدی است.

اگرچه خانم رایس میگوید حرکت فرستادن ویلیام برنز به گفتگوهای روز شنبه درژنو به درخواست اصلی ایالات متحده یعنی توقف غنی سازی یورانیم کمک نمیکند.

او میگوید امیدوار است این اشاره ایالات متحده ایران را به قبول بسته مشوقهای بین المللی و تعلیق فعالیت ذروی جنجال برانگیزش تشویق نماید.

اشتراک برنز یک تغییردر مشی ایالات متحده خواهد بود. حکومت بش مدتها است که به اجتناب از گفتگوهای ذروی با ایران تا وقتی که این کشورغنی سازی یورانیم اش را متوقف نسازد تاکید کرده است.

انتظار می رود آقای برنز در ژنو درگفتگوها با سعید جلیلی، مذاکره کننده ارشد ایران درمورد گفتگوهای ذروی وباهاویر سولانا رییس مشی خارجی اتحادیه اروپایی شرکت نماید.

XS
SM
MD
LG