لینک های دسترسی

کرادژيچ، جنايتکار مظنون، به هاگ فرستاده میشود


يک قاضي سربي استرداد رادوڤان کرادژيچ، رهبر سابق سربهاي بوسنيا و مظنون به جنايات جنگي را براي مواجه شدن به اتهامات نسل کشي و جنايات عليۀ بشريت، به محکمۀ ملل متحد صادر کرد.

مقامات سربي اين خبر را طي يک کنفرانس مطبوعاتي امروز سه شنبه در بلگراد اعلام داشند. آنها علاوه کردند که قاضي حکم صادر کرده و گفت همه شرايط استرداد مساعد است.

وکيل دعواي کرادژيچ ميگويد، وي حکم استرداد را بچالش خواهد گرفت.

قواي امنيتي سربيا اين رهبر سابق بوسنيا را روز دوشنبه، حينکه ميخواست بلگراد را به قصد يک محل ديگر ترک گويد، باز داشت کردند.

مقامات ميگويند کرادژيچ در آن شهر مخفي شده بود و در يک کلينيک به نام مستعار به فعاليت طب علي البدل مصروف بود.

مامورين عکس اخير کرادٰژيچ را با مو هاي انبوه سفيد و ريش دراز سفيد نشان دادند. يک مامور اين عکس را تکان دهنده خواند.

کرادژيچ بيش از ۱۲ سال فراري بوده است. او بحيث رهبر سرب هاي بوسينا در جنگهاي سالهاي ۱۹۹۰ بوسنيا به اساس ادعا، امر کشتار هزاران شهروند غير سرب را صادر کرده بود.

XS
SM
MD
LG