لینک های دسترسی

از يک سلسله انفجارات جديد و هلاکت حد اقل ۱۵ نفر در هند گزارش داده شده است.


مقامات ميگويند بيش از شش بم در غرب هند منفجر شده، حد اقل ۱۵ نفر را هلاک و بيش از ۹۰ نفر را مجروح ساخته است. اين انفجارات يک روز بعد از انفجارات بم هاي کوچک در شهر جنوبي بنگلور رخ داد.

انفجارات امروزي در قسمت شهر کهنه و مزدحم احمد آباد، مرکز ايالت گجرات رخ داد. پوليس ميگويد يکي ازين بم ها در يک بس و ديگري در يک بايسکل تعبيه شده بود.

شکيل احمد معين وزارت داخلۀ هند گفت ازينکه اين حملات باوجود تدابير شديد امنيتي و آماده باش در شهرهاي هند در قبال انفجارات روز جمعه در بنگلور رخ داد، تکان خورده است. در انفجارات بنگلور يک نفر کشته و شش تن ديگر مجروح شده بودند.

کسي تابحال مسؤليت هيچ يک ازين انفجارات را مدعي نشده است. وزراي حکومت امروز گفتند هدف اين حملات بي ثبات ساختن کشور با تحريک تشنج هاي فرقوي بوده است. مسؤليت انفجارات مشابه در ساير شهر هاي هند، بدوش تندروان اسلاميست انداخته شده است.

احمد آباد صحنۀ شورش هاي مهلک بين هندوها و مسلمانان در سال ۲۰۰۲ بود که باعث هلاکت حد اقل يک هزار نفر گرديد.

XS
SM
MD
LG