لینک های دسترسی

جلوگیری از عبور و مرور مزید موتر ها در بیجینگ


مامورین چینایی میگویند که آنان از عبور موتر های بیشتر در سرک هاي بیجینگ جلوگیری نمودند و فابریکه های بیشتری را در صورتیکه آلودگی هوا در طول مسابقات المپیک در بیجینگ ادامه یابد، مسدود خواهند نمود.

مامورین روزنامه چاینا دیلی بنقل قول از ادارۀ حمایت از محیط زیست بیجینگ بیان داشت که اقدامات جدی که تاکنون اجرا گردید، در زدایش غبار بر ماورای پایتخت ناکام مانده است.

هفته گذشته چین عبور و مرور بیش از یک میلیون موتر را از سرک های بیجینگ ممنوع قرار داد، تا هوایی شدیدا آلوده این شهر را پاک سازد.

XS
SM
MD
LG