لینک های دسترسی

اصابت وسيلۀ نقليۀ قوای ئتلاف با بم


مقامات در افغانستان ميگويند يک وسيلۀ نقليۀ قواي خارجي در خارج شهر کابل بر يک بم کنار جاده اصابت کرد.

قواي ائتلاف تحت رهبري ايالات متحده ميگويد در حملۀ امروزي يک عسکر کشته شد. بيانيۀ قواي ائتلاف مليت عسکر را افشا نکرد.

در ساير خشونت ها، يک بس حامل مدعوين يک محفل عروسي بروز شنبه در ولايت قندهار بر يک بم کنار جاده اصابت کرد که از اثر آن ده نفر، بشمول عروس و داماد کشته شدند.

همچنان دو کارمند يک سازمان کمک دهندۀ فرانسوي که ماۀ گذشته در مناطق مرکزي افغانستان اختطاف شده بودند، آزاد گرديدند.

سازمان عمل عليۀ گرسنگي که اين دو نفر را استخدام کرده است ميگويد آنها سالم بنظر ميرسند. ترتيبات براي بازگردانيدن آنها به فرانسه روي دست گرفته شده است.

نيکولاس سرکوزي، رئيس جمهور فرانسه اظهار راحتي نموده از مقامات افغاني و حامد کرزي، رئيس جمهور افغانستان بخاطر نقش شان در حل معضله اظهار قدرداني نمود.

XS
SM
MD
LG