لینک های دسترسی

تمديد اقامت عساکر پيادۀ امريکا در افغانستان


مقامات نظامي ايالات متحده ميگويند حدود يک هزار تن از افراد پيادۀ قواي بحريۀ ايالات متحده که در افغانستان مصروف خدمت اند، بخاطر دوام تربيه وتعليم دهي قواي امنيتي افغانستان، تا يک ماه ديگر در آن کشور، باقي خواهند ماند. .

مقامات که بشرط عدم افشاي هويتشان بخاطر عدم نشر اين خبر تا هنوز، صحبت مي کردند گفتند که اين تمديد قواي مرين ايالات متحده را تا آواخر ماه نوامبر در افغانستان نگه خواهد داشت.

آنها همچنان ميگويند که وزارت دفاع امريکا تصميم گرفته تا ۲۰۰ عسکر ديگر را براي کمک قواي پيادۀ بحريه به افغانستان ميفرستد.

در ماه جولاي وزارت دفاع بيک گروه ديگر مرين هاي امريکا امر داد تا بخاطر جنگ با تندروان در افغانستان يکماه ديگر در آن کشورباقي بمانند.

قوماندانان امريکايي ميگويند که به حدود ده هزار عسکر ديگر بخاطر تقويت جنگ با تندروان طاالب و ساير تندروان در افغانستان ضرورت دارند.

XS
SM
MD
LG