لینک های دسترسی

محاکمه يک عسکر امريکائی که يک افغان را کشته و به جسد او بی حرمتی نموده بود


روزنامۀ اورلاندو سينتنل در شمارۀ انترنتي اش گزارش داده که يک عسکر امريکائي که يک افغان را کشته و به جسد او بي حرمتي نموده بود، شايد به محاکمۀ نظامي کشانيده شود.

مدعي العمومان در پايگاه نظامي براگ در کارولايناي شمالي اعلان کردند که آنها برعليه يک افسر امريکائي که در جنوب افغانستان يک فرد عادي افغان را کشته و به جسد او حتک حرمت نموده، بقتل متهم خواهند نمود.

مقامات رسمي در مرکز قوماندۀ قواي خاص ايالات متحده گفتند جوزف نيويل يک افغان را در قريۀ حيدر آباد ولايت هلمند بتاريخ پنجم مارچ کشته، گوش او را بريده و همچنان به آتش سوزي و تخلف از امر قانوني متهم ميباشد.

اگر افسر مذکور به اين اتهامات ملزم شناخته شود، تمام عمرش را در قيد خواهد گذشتاند.

محاکمۀ مقدماتي نوويل بتاريخ دوازدهم ماه آگست برگزار خواهد گرديد تا ديده شود بالاي او اتهامات قانع کننده اي وجود دارد تا محاکمۀ نظامي گردد و يا خير.

به اساس گزارش يکي از عساکر گروهي که تحت قوماندۀ نوويل در افغانستان ايفاي وظيفه مينمود، با ماين کنار جاده اصابت نمود ومقامات رسمي به اين باور اند که او روز بعد به منطقه آمده و يک فرد ملکي افغان را کشته و گوشهاي او را بريده است. اين حادثه را دو عسکر ديگري که با او يکجا بود به مقامات اطلاع دادند.

مقامات نظامي گفته اند که اين حادثه از طرف دو تن از همکاران نوويل اطلاع داده شد که مسئله به هيئت تحقيق جنائي اردوي ايالات متحده محول ساخته شد.


XS
SM
MD
LG