لینک های دسترسی

ايران مجازات سنگباران را تعليق کرده است


قوۀ قضائيۀ ايران ميگويد مجازات سنگسار را تعليق کرده و قضاياي موجوده را تحت غور مجدد قرار داده است.

وسايل نشراتي ايران امروز از قول علي رضا جمشيدي، سخنگوي قوۀ قضائيۀ آن کشور گزارش ميدهد که احکام اخير سنگسار عليۀ محکومين يا بشلاق زدن و يا عرصه هاي زندان تعديل شده است.

او نگفت که چند نفر منتظر سنگسار بودند. ولي گزارش هاي ماۀ گذشته حاکي بود که حد اقل هشت زن و يک مرد محکوم شده اند و هر لحظه ممکن است سنگسار گردند.

بموجب شريعت که در ايران نافذ است زنا، همخوابگي با اقارب نزديک و فحشا در جملۀ جرايمي قرار دارد که مجازات آن سنگسار است.

محکومين طوري سنگسار ميشوند که تا کمر در زمين مدفون ميگردند و بطور علني برانها سنگ پرتاب ميشود. سنگ ها بايد باندازه اي بزرگ باشد که درد ببار بياورد اما نه به بزرگي اي که محکوم را فوري بکشد.

XS
SM
MD
LG