لینک های دسترسی

Breaking News

فشار قصر سفيد بر روسيه در رابطه با گرجستان


قصر سفيد فشار بالاي روسيه را که خشونتها در ولايت جدائي طلب اوسيتياي جنوبي را متوقف سازد، بيشتر ساخته است.

پالاولفسن خبرنگار صداي امريکا از بيجنگ گزارش ميدهد که رئيس جمهور در دوران اشتراکش در مسابقات تابستاني المپيک در بيجنگ راجع به بحران در اوسيتيا صحبت نمود.

رئيس جمهور بش ميگويد روسيه قدم فرا نهاده و بايد در مورد اختلافاتش با گرجستان وساطت را قبول نمايد.

رئيس جمهور در مصاحبه ايکه با نشرات تلويزيوني ان بي سي در بيجنگ انجام داد گفت او در ملاقات رويا رويش با ولاديمير پوتين صدراعظم روسيه در جريان المپيک اين مسئله را مطرح نموده است.

بش: "من گفتم اين خشونت غير قابل قبول است. من اين مسئله را نه تنهابا ويلاديمير پوتين صدراعظم بلکه با ديميتري مدويدوڤ رئيس جمهور آنکشور نيز در ميان گذاشتم."

ملاقات رئيس جمهور با آقاي پوتين ساعاتي بعد از حملۀ گرجستان به اوسيتياي جنوبي و واکنش روسيه با قوه، بوقوع پيوست.

ازان وقت به اينطرف گرجستان قواي نظامي اش را بيرون نموده و خواستار مذاکرات گرديده است. اما از جانب مسکو که مناطقي را در بيرون از ولايت جدائي طلب گرجستان بمباردمان نموده، تا بحال جوابي نداده است.

آقاي بش به دستگاه نشرات تلويزيوني ان بي سي گفت براي متوقف ساختن خونريزي کاري بايد انجام يابد و او اين مسئله را توضيح نمود که به صدراعظم پوتين و رئيس جمهور ميدڤيدوڤ گفته است که قدم بعدي مربوط به ماسکو خواهد بود.

"من در مورد واکنش غير متجانس روسيه تشويش فوق العادۀ خود را بيان داشتم و ما بمباردمان بيرون از اوسيتياي جنوبي را شديداً تقبيح ميکنيم."

در عين زمان قصر سفيد در شرح مکالمه بين ديک چيني معاون رئيس جمهور و ميخايل ساکشويلي رئيس جمهور گرجستان کلمات قوي تري را بکار برده است.

يک سخنگوي گفت آقاي چيني بر همبستگي بين ايالات متحده وگرجستان که شايد نزديک ترين متحد در بين جمهوريهاي سابق باشد، تأکيد ورزيد.

سخنگوي گفت معاون رئيس جمهور به ساکشويلي رئيس جمهور گرجستان گفته است که تهاجم روسيه نمي تواند بدون جواب باقي بماند.

او گفت آقاي چيني آگاهي هائيرا که مقامات رسمي ديگر ماموريت بش قبلاً صادر گرده بودند تکرار نموده علاوه کرد روسيه با اين حرکاتش با خطر خراب شدن جدي مناسبات با ايالات متحده روبرو خواهد گرديد.

XS
SM
MD
LG