لینک های دسترسی

Breaking News

ملاقات حکومت پاکستان روی مسله استعفی مشرف


اعضاي ائتلاف برسر اقتدار پاکستان امروز يکشنبه ملاقات نمودند تا فهرست اتهامات را عليه پرويز مشرف رئيس جمهور در حال مبارزۀ کشور نهايي سازند.

مامورين ميگويند اگر رئيس جمهور امروز استعفاء ندهد، اتهامات بروز سه شنبه به پارلمان ارائه شده و به اينترتيب عمليۀ مأخذه آغاز خواهد شد.

يک کميتۀ تسويد مأخذه بروز شنبه گفت که اين اتهامات شامل تخطي هايي از جمله سرکشي از قانون اساسي و سوء رفتار رئيس جمهور ميباشد.

شاه محمود قريشي وزير خارجۀ پاکستان از رئيس جمهور مشرف خواسته است تا در مورد اينکه استعفاء دهد يا خير تصميم بگيرد.

آقاي مشرف تا کنون از کنار رفتن اباء ورزيده است.

بروز جمعه متحدين پرويز مشرف گفتند که مذاکرات براي رسيدن به چنان يک توافقي در جريان است که به رئيس جمهور اجازه خواهد داد بدون اينکه با مأخذه يا اتهامات جرمي مواجه شود استعفاء بدهد.

اما رشيد قريشي سخنگوي رئيس جمهور اظهار داشت، گزارشات مربوط به اينکه رئيس جمهور بجاي مواجه شدن با مأخذه استعفاء خواهد داد، بي اساس است.

XS
SM
MD
LG