لینک های دسترسی

10 عسکر  فرانسوی در نزدیک کابل کشته شدند


مقامات افغاني ميگويند بيست و يک عسکر فرانسوی در جريان جنگ در پنجاه کيلو متری شرق کابل زخمی گرديده اند.

مقامات ميگويند اين برخورد با حمله بر قوای کمکي امنيیي بين الملیي ناتو به روز دوشنبه آغاز گرديد.

دفتر (نيکلاس سرکوزي) رئيس جمهور فرانسه مي گويد و به احترام سربازان خود، به افغانستان سفر مي نمايد.

جنگجويان طالبان همچنان امروز سه شنبه بر پايگاه نظامی امريکا در شرق افغانستان حمله نمودند.

مقامات افغاني ميگويند شش حمله کنندهٌ ٌ انتحاری طالبان به همراهي مردان مسلح، مواد منفجره را در خارج کمپ (ساليرنو) در نزديکي شهر خوست منفجر ساختند.

ارسلا جمال، ولي ولايت خوست ميگويد حدود سي تن از طالبان بر پايگاه حمله نمودند، ولي مؤفق نشدند که به پايگاه رخنه وارد نمايند. وی ميگويد اجساد شش حمله کنندهٌ انتحاری پيدا شده است.

مقامات ديگر افغان ميگويند سيزده شورشي در اين حمله کشته شده است. حد اقل چهار عسکر افغان زخمي گرديده است.

بمگزاران انتحاري طالبان همچنان به روز دوشنبه بر کمپ (ساليرنو) حمله نمودند که باعث کشته شدن ده نفر و زخمي شدن سيزده نفر گرديد.

XS
SM
MD
LG