لینک های دسترسی

نیویارک تایمز: سال جاری مرگبار ترین سال در افغانستان خواهد بود


در روزنامه نیویارک تایمز بقلم کرلوتا گال و سنگر رحیمی آمده است که طالبان طی دو روز با حد اقل ده حمله انتحاری علیه یکی از بزرگترین قرارگاه های امریکا در افغانستان و قتل 10 عسکر فرانسوی، شدید ترین عملیات شانرا از شش سال بدین سو، آغاز کرده اند.

دو حمله اخیر نشان دهنده افزایش در عملیات شورشیان میباشد که متزلزل بودن اعضای ناتو در تعهد شان برای افغانستان، ختم دوره کاری ریاست جمهوری در امریکا، حکومت نا کام در کابل و نابسامانی های سیاسی در پاکستان که پناه گاه های مصون شان است، دست آزاد تري را براي فعالیت های گروه های ضد دولت فراهم نموده است.

در ادامه مطلب نتیجه گیری شده است که سال جاری مرگبار ترین سال در جنگ در افغانستان خواهد بود.

تندروان نه تنها حمله کننده گان کنار جاده و انتحاری را استخدام مینمایند، بلکه بگفته مامورین ناتو، آنها از تخنیک های منسجم شده و مغلق در عملیات شان با سلاح های متفاوت استفاده میکنند.

مقامات ناتو و امریکایی دلیل این فزونی را مساعد بودن زمنیه اجرای فعالیت های گسترده و آزاد در مناطق قبائلی پاکستان عنوان میکنند. آشفتگی های بین الحکومتی پاکستان همراه با استعفی پرویز مشرف بروز دوشنبه، خلای بیشتر را در آن مناطق ایجاد نمود.

در ادامه مطلب نيويارک تايمز از مامورین ناتو نقل شده است که تعداد بیشتر جنگجویان خارجی نسبت به سال های گذشته داخل افغانستان میشوند، و این نشان میدهد که القاعده و گروه های وفادار با آن، قادر به جذب جنگجویان خارجی در آن مناطق شده اند.

حمله توسط چندین انتحار کننده بر کمپ سلیرونا در ولایت خوست باعث جراحت سه عسکر امریکایی و مرگ شش عسکر خاص افغانی گردید.

نيو يارک تايمز از ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان نقل کرده که آن حمله توسط 15 انتحار کننده ملبس با واسکت های انتحاری و سلاح و حمایه 30 شورشی دیگر اجرا گردید. او همچنان ادعا کرده است که بعضی از حمله کننده گان دیوار را رخنه کرده داخل کمپ شدند و تعدادی از عساکر امریکایی را کشته و وسایل و هلیکوپتر ها را تخریب نمودند.

ظاهر عظیمی سخنگوی وزارت دفاع افغانستان این ادعا را رد میکند.

آقای عظیمی گفته است شورشیان حملات شانرا ساعت یازده شب دوشنبه با شلیک راکت و هاوان آغاز نمودند که یک گروه دیگر آنها به استقامت کمپ از سوی میدان هوای حرکت نمودند. یک قطعه کوماندوی افغانی آنها را محاصره کرده، 13 شورشی را بشمول 10 تنی که واسکت های انتحاری به تن داشتند، بقتل رسانیدند.

در گزارش نيو يارک تايمز آمده است که ستراتیژی طالبان طوری است که نیرو های تازه رسیده و آنعده اعضای ناتو را که تعهد بیشتر به افغانستان مینمایند، مورد حمله قرار دهند تا ازین طریق بالای اذهان مردم عام اروپایی نفوذ نمایند.

افزایش در حملات طالبان همواره با یک وقت حساسی طی جریانات سیاسی امریکا صورت میگیرد که حکومت بش قوماندانی جنگ را به رئیس جمهور آینده محول مي نماید و حکومت جدید نیز نیاز به زمان کافی دارد تا فعالیت ها را برای افغانستان بیشتر سازد.

بعد از کشته شدن 10 عسکر فرانسوی طی یک حمله، نیکلولاس سرکوزی رئیس جمهور فرانسه که یکی از قوی ترین حامیان ایالات متحده است گفت کشورش ماموریت خود را ادامه خواهد داد.

نيو يارک تايمز مي نويسد گلبدین حکمتیار که فعالیت های خود را در شمالشرق افغانستان و نزدیکی هاي کابل بیشتر ساخته است باوجود اینکه با طالبان همکار است، جزئي از آن گروه نمیباشد در حالکیه طالبان، جنگجویان خارجی و القاعده حملات شانرا در شرق، جنوبشرق و جنوب بیشتر ساخته اند.

فعالیت های شورشیان طی ماه های گذشته در ولایات لوگر و وردک در جنوب پایتخت نیز بیشتر شده است که بعضی اوقات عبور از سرک عمومی را نا ممکن میسازد.

XS
SM
MD
LG