لینک های دسترسی

عکس العمل ها در مورد کشته شدن غیرنظامیان در هرات


مقامات رسمي حکومت افغانستان مي گويند با وجود تقبيح حملات هوائي امريکا که مکرراً باعث کشته شدن افراد ملکي ميگردد، مي خواهند که عساکر خارجي در افغانستان باقي بمانند.

همايون حميد زاده سخنگوي حامد کرزي رئيس جمهور افغانستان امروز سه شنبه به خبرنگاران گفت حکومت افغانستان تا زماني نمي خواهد که قواي خارجي افغانستان را ترک گويند که قواي امنيتي افغان بتوانند بدون کمک خارجي امنيت کشور را تامين نمايند.

اين بيانيه به تعقيب تقاضاي حکومت افغانستان در مورد ارزيابي حضور قواي خارجي در کشور، پس از حملات هوائي در ولايت هرات، صورت گرفت.


ملل متحد مي گويد شواهد موجود است که در جريان حملهٌ هوائي هفتهٌ گذشته

قواي ائتلاف به رهبري امريکا نود فرد ملکي که اکثراً اطفال ميباشند کشته شده اند.

کاي آيده نماينده خاص ملل متحد در افغانستان به روز سه شنبه گفت هياًت امدادي ملل متحد در افغانستان شواهد شانرا به اساس گواهي شاهدان عيني و ديگران رائه داشته اند.

حامد کرزي رئيس جمهور افغانستان حملات هوائي روز جمعه را تقبيح نموده مي گويد آنها نود تن ملکي را در ولايت هرات کشته اند.

وزارت دفاع امريکا مي گويد حمله، يک حملهٌ درست بر هدف طالبان بود که باعث کشته شدن بيست و پنج شورشي و پنج فرد ملکي شده است.

وزارت دفاع افغانستان گفته است در حمله بر محوطهٌ مظنون طالبان موفق شدند هدف اصلي شان را که ملا صديقي قوماندان طالبان بود، به قتل برسانند.

به روز دوشنبه حکومت افغانستان گفت پس از عمليات اخير که منجر به کشته شدن تعداد زياد افراد ملکي گرديد، حضور قواي خارجي را در کشور مورد غور مجدد قرار ميدهد.

کابيهٌ افغانستان گفت به مقامات هدايت داده اند تا مذاکرات را با نماينده گان قواي بين المللي آغاز نمايند.

کابينهٌ افغانستان مي گويد مکرراً از قوماندان هاي قواي خارجي خواسته است تا به حملات هوائي بر اهداف افراد ملکي توقف دهند.

XS
SM
MD
LG