لینک های دسترسی

چند تن به ظن انجام انفجارات بم در دهلی جدید توقیف شدند


کماندوهای پولیس بر اطراف شهر دهلی نو هجوم برده چندین تن را که گمان میرود درآن چند انفجاریکه در پایتخت هند بوقوع پیوست، دست داشته اند و باعث قتل حد اقل 20 تن و زخمی شدن یکصد تن دیگر شدند، گرفتار نمودند.

یک گروه تندرو اسلامی از طریق ایمیل به چندین رسانه خبری هندوستان مسئوولیت این حملات را بدوش گرفته است.

یک پولیس شهر گفت تا صبح امروز یکشنبه رقم کشته شدگان از اثر این حادثه به بیست تن رسیده است. او اضافه کرد که حد اقل 98 تن مجروح شده اند.

رسانه ها خبری از توقیف ده نفر در حملات شب قبل گزارش میدهند.

تا کنون پولیس در مورد آنهائیکه در یک سلسله انفجارات در ایالت جیپور که در ماه می بوقوع پیوست و شصت ویک نفر از اثر آن از هلاک شدند، و یا در مورد انفجار ماه جولای در ایالت غربی گجرات که باعث قتل حد اقل 45 تن گردید، معلومات کمی در دست دارد.

مسئوولیت هردو آن حملات را گروه مجاهدین هند – گروه شناخته شده که مسئوول حملات دیروز نیز میباشند، بعهده گرفته است.

طوریکه در حملات قبل این گروه، ایمیل های را به رسانه های خبری هند صرف چند لحظه قبل از انفجار شام روز شنبه فرستادند که در آن به هندوستان در مورد " پیام مرگ" هشدار داده شده بود.

متن این پیام قرار آتیست:

"بنام خدا. مجاهدین هند یاز هم حمله ور خواهند شد. اگر قادر هستید، هر چه در توان دارید، انجام داده و ما را توقف دهید."

هند کشوریکه اکثر مردم آنرا هندوان تشکیل میدهد، تاریخچه ای طولانی در نبرد با خشونتهای تندروان مسلمان در مناطق همالیای کشمیر که اکثریت آنها را مسلمانان تشکیل میدهد، دارد.

این واضح نبوده است که آیا این گروه با گروه های کشمیری همدست است یا خیر؟!

هند همچنان بمراتب پاکستان را در حمایت از گروههای تندرو اسلامی مقصر میداند ، اتهامیکه همواره از سوی پاکستان رد شده است.

انفجارات اخیر در بازار غفار واقع شهر کورال باغ بوقوع پیوست.

یک شاهد عینی بنام انند کشور گفت:

"روز یکشنبه انفجار رخ داد و دود غلیظی ناحیه را احتوا کرده بود. ما صرف صدارا شنیدیم و بعد کسی نمیداند چه اتفاق افتاد. و در حالیکه همه جا را تاریکی فراگرفته بود مردم با ترس آغاز بفرار کردند. من زخمی شده و افتادم."

دو دسته ازین انفجارات صرف 300 یارد دور تر از "کانات پلیس" بازار مرکزی شهر رخداد. این بازار مزدحم فوراً بعد از وقوع انفجارات تخلیه شده و جای آنها را موترهای پولیس و اطفائیه پرنمود.

از سوی دیگر قوای حکومتی با شلیک گاز اشک آور و دنده های چوبی اجتماع مردمی را پراگنده ساخت که با سنگ به بسوی پولیس پرتاب میکردند و اعتراضات شان علیه قوانین حکومت در کشمیر یک روز بعد از آنکه دو اعتراض کننده طی تصادماتی با مقامات کشته شدند صورت گرفت .

صد ها تن از اعتراض کنندگان مسلمان با شعارهای " ما آزادی میخواهیم" و " قوای هند کشمیر را ترک نماید" به مرکز شرینگر بزرگترین شهرکشمیر تحت اداره ای حکومت هندوستان هجوم بردند.

XS
SM
MD
LG